Monday, 23 May 2016


TUGASAN BLOG SYW501

Nor Azimah Binti Kamil

P-ISM0075/15
CALON SARJANA SAINS KEMASYARAKATAN
(PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM)

Tajuk: Ilmu Fardu Ain dan Fardu Kifayah dalam Pengurusan Perkhidmatan di Pusat Perubatan Islam Sdn. Bhd (PUSRAWI)


Pendahuluan

Berkesinambungan dengan penulisan sebelumnya, penulisan ini akan memfokuskan kepada pengurusan perkhidmatan di institusi perubatan yang menyediakan rawatan secara Islam, iaitu Pusat Rawatan Islam Sdn Bhd (PUSRAWI). PUSRAWI merupakan antara institusi perubatan yang terdapat di Malaysia yang mengamalkan cara dan nilai Islam dalam perkhidmatannya. 


Pengurusan Perkhidmatan di Pusat Rawatan Islam Sdn Bhd (PUSRAWI)

Terdapat tiga jenis institusi pembangunan berteraskan Islam bergantung kepada kategori kegiatan pengurusan, iaitu ijtima'iyy, siyasi, dan tijari. Institusi ijtima'iyy merupakan sebuah institusi yang berkonsepkan kebajikan untuk menunaikan tanggungjawab kepada kepada umat Islam. Dari aspek pengurusan pembangunan Islam, tanggungjawab sosial ini dirujuk sebagai fardu kifayah yang mana menjadi kewajipan ke atas sebahagian masyarakat untuk melaksanakannya (Fadzila Azni Ahmad, 2013). 

PUSRAWI boleh dikategorikan sebagai institusi ijtima'iyy kerana tujuannya menyediakan perkhidmatan perubatan kepada masyarakat. Secara umumnya, misi penubuhan pusat perubatan ini adalah untuk menjadi sebuah sebuah hospital swasta yang memenuhi tuntutan fardu kifayah menerusi perkhidmatan cemerlang dan profesional, teknologi terkini serta tenaga kerja yang berdedikasi bagi memenuhi kehendak pelanggan (PUSRAWI, 2013). Melalui misi ini, jelas sekali penubuhan PUSRAWI adalah sebagai memenuhi tuntutan fardu kifayah, dalam masa yang sama untuk menjaga kebajikan masyarakat. 

Walaupun begitu, dalam melaksanakan fardu kifayah, sesebuah perkhidmatan tidak boleh dipisahkan dengan fardu ain sebagai kerangka pembangunan berteraskan Islam. Sehubungan itu, menurut Muhammad Syukri Salleh (2003), sesebuah pembangunan tidak boleh dikatakan sebagai berteraskan Islam sekiranya tidak ditunjangi dengan ilmu fardu ain dilaksanakan dalam kerangka fardu ain. 

Pembangunan berteraskan Islam menurut Muhammad Syukri Salleh (2003) hendaklah bertunjangkan kepada tauhid (aqidah), dilaksanakan mengikut ilmu fekah (syariat), dan tasawwuf (akhlak). Oleh yang demikian, di samping perlaksanaan tuntutan fardu kifayah,  pengurusan perkhidmatan di PUSRAWI juga hendaklah bertunjangkan kepada ilmu fardu ain sebagai kerangka sebuah pembangunan yang berteraskan Islam.

Dalam membincangkan mengenai ilmu fardu ain, tauhid merupakan perkara utama yang menjadi asas perbincangan. Sehubungan itu, Allah SWT tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Malah, terdapat hikmah di sebalik kejadian sesuatu tersebut. Dalam konsep perspektif perkhidmatan di PUSRAWI sebagai sebuah institusi perubatan berteraskan Islam, di samping untuk menjaga kebajikan masyarakat, perkara utama yang perlu ditekankan juga adalah rasa kehambaan kepada Allah SWT. Dengan rasa kehambaan inilah akan mewujudkan keikhlasan untuk menjalankan amanah sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Sebagai firman-Nya yang bermaksud: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada, Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata), "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya". 
                                                                                                                                                                   (Surah al-Baqarah, 2:30)

Rumusan

Kesimpulannya, untuk memantapkan pengurusan perkhidmatan perubatan yang ditawarkan di PUSRAWI, institusi tersebut juga hendaklah menerapkan ilmu fardu ain yang meliputi tauhid, fekah, serta tasawwuf sebagai kerangka dalam pengurusan perkhidmatannya. Dengan usaha ini, matlamat untuk mencapai mardhatillah (keredhaan Allah SWT) tercapai secara tidak langsung mendapat al-falah, iaitu kejayaan di dunia dan akhirat.Bibliografi

Al-Quran

Fadzila Azni Ahmad (2013). Konsep pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Muhammad Syukri Salleh (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur. Zebra Editions Sdn. Bhd. 

PUSRAWI (2013). Hospital pusat rawatan Islam Sdn. Bhd. Diakses daripada http://www.pusrawi.com.my pada 22 Mei 2016.

No comments:

Post a Comment